RSS

Украинские новости

Янукович думает, что опыт Грузии не подходит УкраинеЯнукович думає, що досвід Грузії не підходить Україні

  •      10

Президент Украины Виктор Янукович считает, что опыт Грузии в проведении реформ не подходит для Украины.

Как сообщает газета » Известия в Украине «, об этом В.Янукович заявил во время встречи в Крыму с Клубом главных редакторов СНГ, Грузии и Балтии, отвечая на вопрос, подходит ли Украина грузинский опыт в проведении реформ.

«Украина — другая страна. Население одной только Донецкой области больше, чем всей Грузии. Я давно занимаюсь реформами. С тех пор, как начал работать руководителем предприятия, прошло 37 лет. В Донецкой области до сих пор действует начата мною программа развития региона до 2020 года» , — сказал В.Янукович.

Президент Украины отметил, что переехав в Киев, в 2003 году создал рабочую группу по реформированию страны. «Нам помогала крупнейшая в мире консалтинговая компания, которая во многих странах занималась реформами, имеет колоссальный материал для сравнения. Мы не сослепу принимали их предложения, мы привлекали отечественных специалистов, науку. Мы должны почувствовать болевые точки страны», — добавил он.

По его словам, в настоящее время активизирована дискуссии на тему реформирования страны. «Мы собирались с учеными и неделю назад, на всю неделю закрылись. Они и курили (я не курю), и чай-кофе пили, спорили, как найти формулу эффективности финансовых ресурсов в различных секторах экономики», — сообщил В.Янукович.

«Я такие дискуссии постоянно провожу. Успех реформ имеет составляющие: хороший проект, толковая команда и благоприятные условия. Одному организма хорошие лекарства помогают, а другой — загоняют в могилу. Украина — это тоже организм, и нет реформ, которые могли бы жить от него отдельно. Они внедряются внутрь. завершено реформа хуже неначатые. В 2004-м мы взялись за изменения — а в 2005-м выборы, команда разбежалась. В 2006-м я стал премьер-министром, снова всех собрал, начали работать — а в апреле Ющенко подписал указ. Возник вопрос: кто реформы реализовывать? Мы, конечно, не защищены от ошибок. Нам нужно, чтобы ошибки не были фатальными «, — резюмировал Президент Украины.

Президент України Віктор Янукович вважає, що досвід Грузії у проведенні реформ не підходить для України.

Як повідомляє газета «Известия в Украине«, про це В.Янукович заявив під час зустрічі в Криму з Клубом головних редакторів СНД, Грузії і Балтії, відповідаючи на запитання, чи підходить Україні грузинський досвід у проведенні реформ.

«Україна – інша країна. Населення однієї лише Донецької області більше, ніж усієї Грузії. Я давно займаюся реформами. З того часу, як почав працювати керівником підприємства, пройшло 37 років. У Донецькій області досі діє розпочата мною програма розвитку регіону до 2020 року», — сказав В.Янукович.

Президент України відзначив, що переїхавши до Києва, у 2003 році створив робочу групу з реформування країни. «Нам допомагала найбільша в світі консалтингова компанія, яка в багатьох країнах опікувалася реформами, має колосальний матеріал для порівняння. Ми не зосліпу приймали їх пропозиції, ми залучали вітчизняних фахівців, науку. Ми мали відчути больові точки країни», — додав він.

За його словами, на даний час активізовано дискусії на тему реформування країни. «Ми збиралися з ученими і тиждень тому, на всю неділю закрилися. Вони і палили (я не палю), і чай-каву пили, сперечалися, як знайти формулу ефективності фінансових ресурсів у різних секторах економіки», — повідомив В.Янукович.

«Я такі дискусії постійно провожу. Успіх реформ має складові: хороший проект, тямуща команда і сприятливі умови. Одному організму хороші ліки допомагають, а інший — заганяють у могилу. Україна — це теж організм, і немає реформ, які могли б жити від нього окремо. Вони упроваджуються всередину. Незавершена реформа гірша за нерозпочату. У 2004-му ми узялися за зміни – а в 2005-му вибори, команда розбіглася. У 2006-му я став прем’єр-міністром, знову всіх зібрав, почали працювати – а в квітні Ющенко підписав указ. Виникло питання: хто реформи реалізовуватиме? Ми, звичайно, не захищені від помилок. Нам треба, щоб помилки не були фатальними», – резюмував Президент України.

Система Orphus

Украинские новости © 2010-2023
Копирование материалов разрешено при условии прямой гиперссылки на Украинские новости

Материалы с пометкой «имидж» публикуются на правах рекламы и ответственность за их содержание несет рекламодатель.