RSS

Украинские новости

На американские рынки вышли телефонные мошенники с УкраиныНа американські ринки вийшли телефонні шахраї з України

  •      17

Несколько недель назад я начал получать навязчивые телефонные звонки, номер был из-за рубежа, — сообщает издание The New York Times о неприятностях  одного из американцев  Роя Фурчгота (ROY FURCHGOTT).

Телефонные звонки повторялись  через каждые 15 минут, с перерывом несколько часов или через день, —  говорит пострадавший.  — Когда звонки  возобновились  американец решил проверить, откуда же так навязчиво звонят. Оказалось из Украины.

«Когда я ответил на звонок, после паузы линия была мертва. Если я снимал  трубку  и ничего не отвечал, я мог услышать шумы от телевизора в фоновом режиме, но никто ничего на другом конце не говорил. Зная о  махинациях мошенников в той части мира, я поддался искушению перезвонить», —  рассказывает Рой.

Это была хорошая вещь. Вызовы связаны со старым  мошенничеством. «Многие из этих вызовов предназначены для того, чтобы заставить вас перезвонить»,  — сказал Чарли Дуглас (Charlie Douglas), пресс-секретарь телефонного  провайдера VoIP, Comcast. «Тогда с вас взывают чрезмерные суммы денег  в пользу  вызова Украины».

Это потому, что телефонная оплата устанавливается на приемном конце. Это старая золотая жила  для мошенников, которые втягивают  в аналогичный трюк с возвратными звонками еще по  900 номерам, —  отметил Дуглас.

Обычно приманкой для иностранных вызовов  является сообщение отправленное на электронную или голосовую почту о том, что для  вас есть важные сообщения о наследстве, о травмах членов вашей семьи или другие «идеи».

Американец говорит, что поворотом в его случае стал  соблазн  перезвонить и сказать: «Хватит», поскольку провайдер не мог заблокировать нежелательные входные звонки.

«Когда я позвонил на линию поддержки мне сказали, что иностранные вызовы не могут быть заблокированы. Я адресовал свое обращение к руководителю, который сказал мне то же самое. Тем не менее, г-н Дуглас сказал, что зарубежные номера могут быть заблокированы вручную».

«Так что совет здесь один, не поддаться  на неоднократные призывы таинственных иностранных номеров. Делайте  повторные звонки в телефонные компании, пока вы не найдете того,  кто будет блокировать звонки для вас», —  советует в заключении пострадавший.Кілька тижнів тому я почав отримувати нав’язливі телефонні дзвінки, номер був за кордону, — повідомляє видання The New York Times про неприємності одного з американців Роя Фурчгота (ROY FURCHGOTT).

Телефонні дзвінки повторювалися через кожні 15 хвилин, з перервою кілька годин або через день, — говорить потерпілий. — Коли дзвінки поновилися американець вирішив перевірити, звідки ж так нав’язливо дзвонять. Виявилося з України.

«Коли я відповів на дзвінок, після паузи лінія була мертва. Якщо я знімав трубку і нічого не відповідав, я міг почути шуми від телевізора у фоновому режимі, але ніхто нічого на іншому кінці не говорив. Знаючи про махінації шахраїв в тій частині світу, я піддався спокусі передзвонити », — розповідає Рой.

Це була хороша річ. Виклики пов’язані зі старим шахрайством. «Багато з цих викликів призначені для того, щоб змусити вас передзвонити», — сказав Чарлі Дуглас (Charlie Douglas), прес-секретар телефонного провайдера VoIP, Comcast. «Тоді з вас волають надмірні суми грошей на користь виклику України».

Це тому, що телефонна оплата встановлюється на приймальному кінці. Це стара золота жила для шахраїв, які втягують в аналогічний трюк зі зворотними дзвінками ще по 900 номерам, — зазначив Дуглас.

Зазвичай приманкою для закордонних викликів є повідомлення відправлене на електронну або голосову пошту про те, що для вас є важливі повідомлення про спадщину, про травми членів вашої сім’ї або інші «ідеї».

Американець говорить, що поворотом в його випадку став спокуса передзвонити і сказати: «Досить», оскільки провайдер не міг заблокувати небажані вхідні дзвінки.

«Коли я зателефонував на лінію підтримки мені сказали, що іноземні виклики не можуть бути заблоковані. Я адресував своє звернення до керівника, який сказав мені те ж саме. Тим не менше, г-н Дуглас сказав, що закордонні номери можуть бути заблоковані вручну ».

«Так що порада тут один, не піддатися на неодноразові заклики таємничих іноземних номерів. Робіть повторні дзвінки в телефонні компанії, поки ви не знайдете того, хто буде блокувати дзвінки для вас », — радить в ув’язненні потерпілий.

Система Orphus

Украинские новости © 2010-2022
Копирование материалов разрешено при условии прямой гиперссылки на Украинские новости

Материалы с пометкой «имидж» публикуются на правах рекламы и ответственность за их содержание несет рекламодатель.