RSS

Украинские новости

Я не помню худшего периода во внешней политике — ТарасюкЯ не пам’ятаю гіршого періоду в зовнішній політиці — Тарасюк

  •      5

Международная изоляция Украины, это  результат сворачивания демократии, наступление на оппозицию и коррупция, —  считает народный депутат и экс-глава МИДа Украины Борис Тарасюк.

Извне кажется, что вектор внешней политики Украины не изменился, но если посмотреть на текущее состояние взаимоотношений с ЕС,  то худшего периода я не могу припомнить, — заявил  Тарасюк  в эфире пятого телеканала.

По мнению политика, референдум, это сильный инструмент реализации народовластия, но, в то же время им нельзя злоупотреблять. «Я считаю, что нельзя выносить на референдум  специфические вопросы, которые  известны лишь экспертам. Поэтому в такой политике много субъективного».

С приходом к власти противоположных политических  команд,  меняются и векторы внешней политики, —  считает Тарасюк. — Это метание, естественно вызывает и непонимание наших партнеров за рубежом, и со стороны наших граждан, которые, собственно говоря, растеряны из-за таких частых изменений.

«Вектор нашей внешней политики и геополитический и  ценностный должен совпадать с  ценностным выбором, который имеют страны ЕС», — заявил он.

«Нынешняя власть заявляет о  своем стремлении присоединиться к ЕС, но поскольку  практика и действия нынешней власти  расходятся с ценностями ЕС, происходит ситуация, из-за которой говорят одно, а на самом деле  делают другое».

Борис Тарасюк, также отметил, что такой международной изоляции, в которую попала Украина, он не может припомнить за многие годы своей дипломатической деятельности, «разве что 1992-1993 годы можно вспомнить, но тогда Украина попала в международную изоляцию, как со стороны Запада, так и Востока из-за дискуссии в отношении судьбы  ядерного оружия».

«Сегодня международная изоляция является результатом сворачивания демократии в нашей стране, наступления на оппозицию,  коррупции», —  резюмировал политик.Міжнародна ізоляція України, це результат згортання демократії, наступ на опозицію і корупція, — вважає народний депутат і екс-глава МЗС України Борис Тарасюк.

Зовні здається, що вектор зовнішньої політики України не змінився, але якщо подивитися на поточний стан взаємин з ЄС, то гіршого періоду я не можу пригадати, — заявив Тарасюк в ефірі П’ятого телеканалу.

На думку політика, референдум, це сильний інструмент реалізації народовладдя, але, в той же час не варто ним зловживати. «Я вважаю, що не можна виносити на референдум специфічні питання, які відомі лише експертам. Тому в такій політиці багато суб’єктивного ».

З приходом до влади протилежних політичних команд, змінюються і вектори зовнішньої політики, — вважає Тарасюк. — Це метання, природно викликає і нерозуміння наших партнерів за кордоном, і з боку наших громадян, які, власне кажучи, розгублені через таких частих змін.

«Вектор нашої зовнішньої політики і геополітичний і ціннісний повинен збігатися з ціннісним вибором, який мають країни ЄС», — заявив він.

«Нинішня влада заявляє про своє прагнення приєднатися до ЄС, але оскільки практика і дії нинішньої влади розходяться з цінностями ЄС, відбувається ситуація, через яку говорять одне, а насправді роблять інше».

Борис Тарасюк, також зазначив, що такої міжнародної ізоляції, в яку потрапила Україна, він не може пригадати за багато років своєї дипломатичної діяльності, «хіба що 1992-1993 роки можна згадати, але тоді Україна потрапила в міжнародну ізоляцію, як з боку Заходу, так і Сходу через дискусії щодо долі ядерної зброї ».

«Сьогодні міжнародна ізоляція є результатом згортання демократії в нашій країні, наступу на опозицію, корупції», — резюмував політик.

Система Orphus

Украинские новости © 2010-2022
Копирование материалов разрешено при условии прямой гиперссылки на Украинские новости

Материалы с пометкой «имидж» публикуются на правах рекламы и ответственность за их содержание несет рекламодатель.