RSS

Украинские новости

Високосный 2012-й оправдывает свою дурную славуВисокосний 2012-й виправдовує свою погану славу

  •      6

Високосный 2012-й оправдывает свою дурную славу. И апокалиптические предсказания индейцев майя тут ни при чем. Просто в нынешнем году на долю Молдовы выпало рекордное количество всякого рода природных катаклизмов и погодных аномалий, —  так считает молдавское издание «Кишиневские новости».

Территория республики сильно пострадала от морозов, засухи, проливных дождей и града. 90% сельхозугодий были уничтожены, а ущерб составляет, по разным оценкам, астрономические суммы – 1,5-2 млрд леев.

Согласно отчету Государственной гидрометеорологической службы, до весны не дотянули 65% озимых культур. Морозы уничтожили более двух третей посевов рапса и не менее трети урожая пшеницы и ячменя, негативно повлияли и на виноград, особенно на технические сорта.

В некоторых районах страны заморозки погубили многолетние насаждения, включая яблоневые и персиковые сады. Потери достигли 50%, особенно низким был урожай абрикосов.

Десятки гектаров сельхозугодий пострадали от проливных дождей, обрушившихся на Молдову весной. Во многих регионах оказались подтопленными сады, виноградники и поля.

2012-ый год стал одним из самых засушливых за последние десять лет. Метеорологи назвали ситуацию в сельском хозяйстве катастрофической – засуха ударила по 90% территории страны. Были уничтожены посевы пшеницы, кукурузы и подсолнечника.

На горизонте отчетливо замаячил беспрецедентный продовольственный кризис. Уже ясно, что урожай картофеля будет значительно ниже запланированного. Аграрии рассчитывали собрать около 310 тыс. тонн клубней, и это на 40 тыс. меньше, чем в 2011-м. Фактически же в закрома попадет не более 150-170 тыс. тонн при годовой потребности республики до 330 тыс. А это значит, что без экспорта, прежде всего из Польши и Белоруссии, нам не обойтись, —  заявляет издание, — импортеры при этом постараются выжать из ситуации все возможное и максимально вздуют цены.

Молдавия полагается также и на Украину, где  засуха была не такой жестокой, и собран хороший урожай, имеет место даже перепроизводство зерна. Правда, и Румыния рассматривает возможность импорта большого количества украинской пшеницы для стабилизации цен на хлеб, но специалисты минсельхоза убеждены, что необходимое количество муки найдется у соседей и для Молдовы. Однако, опять же, никто не поручится, что цена импортной муки останется прежней, а не подскочит. Тогда, соответственно, подорожает и хлеб (а это, как известно, основной продукт питания для очень большой части населения, прежде всего пенсионеров). И выяснится это очень скоро, не позднее середины осени.Високосний 2012-й виправдовує свою погану славу. І апокаліптичні передбачення індіанців майя тут ні при чому. Просто в нинішньому році на частку Молдови випала рекордна кількість всякого роду природних катаклізмів і погодних аномалій, — так вважає молдавське видання «Кишинівські новини».

Територія республіки сильно постраждала від морозів, посухи, проливні дощі і граду. 90% сільгоспугідь були знищені, а збиток складає, за різними оцінками, астрономічні суми — 1,5-2 млрд леїв.

Згідно зі звітом Державної гідрометеорологічної служби, до весни не дотягли 65% озимих культур. Морози знищили більше двох третин посівів ріпаку та не менше третини врожаю пшениці та ячменю, негативно вплинули і на виноград, особливо на технічні сорти.

У деяких районах країни заморозки знищили багаторічні насадження, включаючи яблуневі та персикові сади. Втрати досягли 50%, особливо низьким був урожай абрикосів.

Десятки гектарів сільгоспугідь постраждали від проливних дощів, що обрушилися на Молдову навесні. У багатьох регіонах виявилися підтопленими сади, виноградники та поля.

2012-ий рік став одним з найбільш посушливих за останні десять років. Метеорологи назвали ситуацію у сільському господарстві катастрофічною — посуха вдарила по 90% території країни. Були знищені посіви пшениці, кукурудзи та соняшнику.

На горизонті виразно замаячила безпрецедентний продовольча криза. Вже ясно, що урожай картоплі буде значно нижче запланованого. Аграрії розраховували зібрати близько 310 тис. тонн бульб, і це на 40 тис. менше, ніж у 2011-му. Фактично ж в засіки потрапить не більше 150-170 тис. тонн при річній потребі республіки до 330 тис. А це означає, що без експорту, насамперед з Польщі та Білорусії, нам не обійтися, — заявляє видання, — імпортери при цьому постараються вичавити із ситуації все можливе і максимально роздуються ціни.

Молдавія покладається також і на Україну, де посуха була не такою жорстокою, і зібраний гарний урожай, має місце навіть перевиробництво зерна. Правда, і Румунія розглядає можливість імпорту великої кількості української пшениці для стабілізації цін на хліб, але фахівці Мінсільгоспу переконані, що необхідну кількість борошна знайдеться у сусідів і для Молдови. Однак, знову ж таки, ніхто не поручиться, що ціна імпортної борошна залишиться колишньою, а не підскочить. Тоді, відповідно, подорожчає і хліб (а це, як відомо, основний продукт харчування для дуже великої частини населення, перш за все пенсіонерів). І з’ясується це дуже скоро, не пізніше середини осені.

Система Orphus

Украинские новости © 2010-2022
Копирование материалов разрешено при условии прямой гиперссылки на Украинские новости

Материалы с пометкой «имидж» публикуются на правах рекламы и ответственность за их содержание несет рекламодатель.