RSS

Украинские новости

Поп из Одесской епархии РПЦ охмурял богатых женщин, а их деньги пускал на проститутокПоп з Одеської єпархії РПЦ охмуряти багатих жінок, а їх гроші пускав на повій

  •      26

В Одесской епархии РПЦ громкий скандал: женщина почти год судится с батюшкой Свято-Ильинского мужского монастыря, который не желает признавать отцовство ее двух детей.

Началось все после того, как одна из прихожанок монастыря Анна Егорова влюбилась в батюшку Адриана. Однажды она набралась храбрости и во всем ему призналась. Готовилась к напутствию для «заблудшей овцы». Но вдруг услышала: «Я и сам много дней томлюсь таким же чувством к тебе», — пишет «Комсомольская правда в Украине».

Несмотря на то, что у Анны был муж, она вместе с батюшкой пустились в берега. А потом у Анны родился ребенок. Но Адриан отказывался от отцовства. Он просто перестал отвечать на звонки Анны и начал ее избегать. Женщина устроила за Адрианом настоящую слежку, и чем больше узнавала фактов из его скрытой доселе жизни, тем больше приходила в ужас.

«Я о нем выяснила если не все, то почти все. Вышла на всех его друзей, выяснила, где он бывал, когда мне говорил, что нужно срочно по службе на пару дней отлучиться. Узнала, на что, где и когда он тратил те тысячи долларов, которые у меня брал якобы на дела неотложной важности», — отметила женщина.

Оказалось, что таких «Анн» у альфонса в рясе не одна и даже не два, а почти дюжина. Каждой он признавался в любви, уверял, что жить без нее не может. А после этого Адриан развлекался в ночных клубах и «угощал» друзей девушками легкого поведения.

«Когда он понял, что связи у меня большие и узнала я, действительно, многое, он начал пытаться наладить со мной отношения. Объяснил, что признать ребенка не может, но готов давать деньги на его воспитание. Потом снова срывался, бил меня и исчезал. После очередного такого примирения я снова забеременела. Но и рождение второго сына ничего не изменило. С тех пор я с Адрианом, по сути, воюю. Он мне заявил, что содержать двух детей ему не по карману, а его отцовство я все равно докажу», — заявила Анна.

Но Анна решила не сдаваться и подала на батюшку Адриана в суд. Батюшка, впрочем, на одно заседание не явился, а после вообще убежал из города. В Одесской епархии РПЦ комментировать историю с батюшкой Адрианом и прихожанкой Анной не спешат.

«Об истории слышал, но вдвоем их лично я никогда не видел. Более подробный ответ смогу дать только после того, как на нашем совещании будет изучен ваш официальный запрос», — ответил пресс-секретарь Одесской епархии РПЦ Сергей Лебедев.

 

rupor.infoВ Одеській єпархії РПЦ гучний скандал: жінка майже рік судиться з батюшкою Свято-Іллінського чоловічого монастиря, який не бажає визнавати батьківство її двох дітей.

Почалося все після того, як одна з парафіянок монастиря Анна Єгорова закохалася в батюшку Адріана. Одного разу вона набралася хоробрості і у всьому йому зізналася. Готувалася до напуття для «заблуканої вівці». Але раптом почула: «Я і сам багато днів млію таким же почуттям до тебе», — пише «Комсомольська правда в Україні».

Незважаючи на те, що у Ганни був чоловік, вона разом з батюшкою пустилися в берега. А потім у Ганни народилася дитина. Але Адріан відмовлявся від батьківства. Він просто перестав відповідати на дзвінки Анни і почав її уникати.Жінка влаштувала за Адріаном справжню стеження, і чим більше дізнавалася фактів з його прихованої досі життя, тим більше приходила в жах.

«Я про нього з’ясувала якщо не все, то майже все. Вийшла на всіх його друзів, з’ясувала, де він бував, коли мені говорив, що потрібно терміново по службі на пару днів відлучитися. Дізналася, на що, де і коли він витрачав ті тисячі доларів, які у мене брав нібито на справи невідкладної важливості », — зазначила жінка.

Виявилося, що таких «Анн» у альфонса в рясі не одна і навіть не два, а майже дюжина. Кожній він зізнавався в любові, запевняв, що жити без неї не може. А після цього Адріан розважався у нічних клубах та «пригощав» друзів дівчатами легкої поведінки.

«Коли він зрозумів, що зв’язки у мене великі і дізналася я, дійсно, багато чого, він почав намагатися налагодити зі мною стосунки. Пояснив, що визнати дитину не може, але готовий давати гроші на його виховання. Потім знову зривався, бив мене і зникав. Після чергового такого примирення я знову завагітніла. Але і народження другого сина нічого не змінило. З тих пір я з Адріаном, по суті, воюю.Він мені заявив, що утримувати двох дітей йому не по кишені, а його батьківство я все одно доведу », — заявила Ганна.

Але Анна вирішила не здаватися і подала на батюшку Адріана в суд. Батюшка, втім, на одне засідання не з’явився, а після взагалі втік з міста. В Одеській єпархії РПЦ коментувати історію з батюшкою Адріаном і прихожанкою Ганною не поспішають.

«Про історію чув, але вдвох їх особисто я ніколи не бачив. Більш докладну відповідь зможу дати тільки після того, як на нашій нараді буде вивчений ваш офіційний запит », — відповів прес-секретар Одеської єпархії РПЦ Сергій Лебедєв.

 

rupor.info

Система Orphus

Украинские новости © 2010-2022
Копирование материалов разрешено при условии прямой гиперссылки на Украинские новости

Материалы с пометкой «имидж» публикуются на правах рекламы и ответственность за их содержание несет рекламодатель.