RSS

Украинские новости

Убийцы Оксаны Макар оказались «замечательными парнями»Вбивці Оксани Макар виявилися «прекрасними хлопцями»

  •      28

На заседании суда по делу об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар один из подозреваемых веселил присутствующих и прокуроров, сообщает ТСН.

Во время показаний бармена бара «Рыбка» Натальи Коваль, где познакомились подозреваемые и Макар, Евгений Краснощек вел себя очень активно.

Когда она говорила, что Оксана была девушкой легкого поведения, он зааплодировал.

По окончании допроса бармена Краснощек встал и задал ей вопрос, действительно ли он ушел из бара в обнимку с Макар. Она подтвердила это, на что Краснощек сказал: «Капец! Лучше бы я с Артемом Погосяном (другой подозреваемый) обнимался!».

Это вызвало смешки в зале — улыбнулись даже судьи и прокуроры.

Также дала показания девушка, которая работала с Краснощеком. Она дала ему чрезвычайно положительную характеристику, назвав его «прекрасным и классным» парнем. Она подчеркнула, что не может поверить, будто Краснощек действительно сделал то, в чем его обвиняют.

Вместе с тем адвокат Виктор Василюк, представляющий интересы погибшей девушки, назвал показания бармена предвзятыми, поскольку она была знакома и общалась с Краснощеком и Погосяном.

Также в суде допросили третьего сотрудника ППС, который доставал девушку из подвала, и старшего уполномоченного уголовного розыска Центрального райотдела милиции старшего лейтенанта Николая Дуду.

Последний сообщил, что как только девушка назвалась Ксюшей Макар и сказала, что она из села Луч, тот сразу пробил ее по базе, в которой оказалась фотография девушки и информация о том, что на нее раньше был составлен какой-то протокол. Он уточнил, что к уголовной ответственности девушка точно не привлекалась.

О том, что Макар изнасилована, по словам Дуды, они узнали из показаний Евгения Краснощека.

В свою очередь подсудимый Краснощек заявил, что он узнал Дуду, последний якобы оказывал на него психологическое давление, угрожая «тяжелыми томами» и зажимом пальцев в дверях.

«Я рассказал им, как помню. Им моя версия не понравилась. Поэтому они мою версию подправили и подкорректировали», — сказал подсудимый.

Оперативный сотрудник на это сказал, что в его присутствии никакого давления на подсудимого не оказывалось.

Суд сообщил старшему лейтенанту, что вызовет его еще раз позже, потому что будут рассматриваться нюансы при воспроизведении преступления.

В заседании объявлен перерыв до вторника 17 июля, где снова будут спрашивать другие свидетели по делу об убийстве Оксаны Макар.

На засіданні суду у справі про згвалтування та вбивство Оксани Макар один з підозрюваних веселив присутніх і прокурорів, повідомляє ТСН.

Під час свідчень бармена бару «Рибка» Наталії Коваль, де познайомилися підозрювані і Макар, Євген Краснощок вів себе дуже активно.

Коли вона говорила, що Оксана була дівчиною легкої поведінки, він зааплодував.

Після закінчення допиту бармена Краснощок встав і задав їй питання, чи дійсно він пішов з бару в обнімку з Макар. Вона підтвердила це, на що Краснощок сказав: «Капець! Краще б я з Артемом Погосяну (інший підозрюваний) обнімався! ».

Це викликало смішки в залі — посміхнулися навіть судді і прокурори.

Також дала свідчення дівчина, яка працювала з Краснощоком. Вона дала йому надзвичайно позитивну характеристику, назвавши його «прекрасним і класним» хлопцем. Вона підкреслила, що не може повірити, ніби Краснощок дійсно зробив те, у чому його звинувачують.

Разом з тим адвокат Віктор Василюк, що представляє інтереси загиблої дівчини, назвав свідчення бармена упередженими, оскільки вона була знайома і спілкувалася з Краснощоком і Погосяну.

Також в суді допитали третього співробітника ППС, який діставав дівчину з підвалу, і старшого уповноваженого карного розшуку Центрального райвідділу міліції старшого лейтенанта Миколи Дуду.

Останній повідомив, що як тільки дівчина назвалася Ксюшею Макар і сказала, що вона з села Промінь, той відразу пробив її по базі, в якій опинилася фотографія дівчини та інформація про те, що на неї раніше був складений якийсь протокол. Він уточнив, що до кримінальної відповідальності дівчина точно не притягувалася.

Про те, що Макар згвалтована, за словами Дуди, вони дізналися зі свідчень Євгена Краснощока.

У свою чергу підсудний Краснощок заявив, що він дізнався Дуду, останній нібито чинив на нього психологічний тиск, погрожуючи «важкими томами» і зажимом пальців у дверях.

«Я розповів їм, як пам’ятаю. Їм моя версія не сподобалася. Тому вони мою версію підправили і підкоригували «, — сказав підсудний.

Оперативний співробітник на це сказав, що в його присутності ніякого тиску на підсудного не виявлялося.

Суд повідомив старшому лейтенанту, що викличе його ще раз пізніше, тому що будуть розглядатися нюанси при відтворенні злочину.

У засіданні оголошено перерву до вівторка 17 липня, де знову будуть питати інші свідки у справі про вбивство Оксани Макар.

Система Orphus

Украинские новости © 2010-2023
Копирование материалов разрешено при условии прямой гиперссылки на Украинские новости

Материалы с пометкой «имидж» публикуются на правах рекламы и ответственность за их содержание несет рекламодатель.