RSS

Украинские новости

Молоко у крестьян закупают за «позорными ценам», — экспертМолоко у селян закуповують за «ганебними цінами», – експерт

  •      7

Осенью закупочная цена на молоко у крестьян повысится на 10% до 2 гривен за литр. Такой прогноз сделал председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Иван Томич.
Эксперт считает, что закупочные цены на молоко является «позорными с точки зрения соотношения цены закупочной и реализационной». И.Томич подчеркнул, что сегодня литр молока у крестьян закупают по 1 грн 60 коп, а в магазинах цена составляет 10-11 грн. «Поэтому такая цена является ножом в сердце украинских коровки», — цитирует УНН Томича.

Однако, по словам агрария, когда скот уже не будут травить полях, то потом цена может немного вырасти. «Цена на молоко повысится и его количество упадет. Но это вообще не спасет ситуацию, поскольку серьезного подорожания не будет, закупочная цена на продукт повысится до 1,8-2 грн за литр молока», — отметил эксперт и добавил, что таким образом стоимость молока увеличится на 10%.

Также И.Томич считает, что и в розничной сети не произойдет удорожание этого продукта. «Я думаю, что существенного изменения цен в рознице не будет из-за того, что покупательная способность и так низкая на молочные продукты, учитывая достаточно высокие цены», — резюмировал специалист.

Напомним, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Кабинет Министров Украины повысит закупочные цены на украинское молоко.

«Мы обязательно эту проблему решим, и нижний идентификативний порог цен на молоко будет поднят», — отметил Азаров.

По его словам, правительство разработает механизмы, способствующие объединению аграриев в производственные и обслуживающие кооперативы, которые будут заниматься, в частности, контролем качества молока, его доставкой на молококомбинат.

По результатам I полугодия 2012 г. экспорт молочной продукции из Украины в стоимостном выражении сократился на 78,9 млн долл., или на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2011

По мнению экспертов Европейской бизнес ассоциации, государственное ценовое регулирование всей молочной продукции в Украине угрожает падением объема продаж молочной продукции и увеличением розничных цен на нее.

Восени закупівельна ціна на молоко у селян підвищиться на 10% до 2 гривень за літр. Такий прогноз зробив голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Іван Томич.

Експерт вважає, що закупівельні ціни на молоко є «ганебними з точки зору співвідношення ціни закупівельної і реалізаційної». І.Томич підкреслив, що сьогодні літр молока у селян закуповують по 1 грн 60 коп, а у магазинах ціна становить 10-11 грн. «Тому така ціна є ножем у серце української корівки», — цитує УНН Томича.

Однак, за словами аграрія, коли худобу вже не будуть випасати на полях, то потім ціна може трохи зрости. «Ціна на молоко підвищиться і його кількість впаде. Але це загалом не врятує ситуацію, оскільки серйозного подорожчання не буде, закупівельна ціна на продукт підвищиться до 1,8-2 грн за літр молока», — зазначив експерт і додав, що таким чином вартість молока збільшиться на 10%.

Також І.Томич вважає, що й у роздрібній мережі не відбудеться подорожчання цього продукту. «Я думаю, що істотної зміни цін у роздріб не буде через те, що купівельна спроможність і так низька на молочні продукти, враховуючи досить високі ціни», — резюмував фахівець.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Кабінет Міністрів України підвищить закупівельні ціни на українське молоко.

«Ми обов’язково цю проблему вирішимо, і нижній ідентифікативний поріг цін на молоко буде піднято», — зазначив Азаров.

За його словами, уряд розробить механізми, які сприятимуть об’єднанню аграріїв у виробничі та обслуговуючі кооперативи, які будуть займатися, зокрема, контролем якості молока, його доставкою на молококомбінат.

За результатами І півріччя 2012 р. експорт молочної продукції з України в вартісному вираженні скоротився на 78,9 млн дол, або на 29% порівняно з аналогічним періодом 2011 р.

На думку експертів Європейської бізнес асоціації, державне цінове регулювання всієї молочної продукції в Україні загрожує падінням обсягу продажів молочної продукції та збільшенням роздрібних цін на неї.

Система Orphus

Украинские новости © 2010-2022
Копирование материалов разрешено при условии прямой гиперссылки на Украинские новости

Материалы с пометкой «имидж» публикуются на правах рекламы и ответственность за их содержание несет рекламодатель.