RSS

Украинские новости

Плотников пообещал развитие авторитаризма и сворачивание демократии, но решительнее и активнееПлотніков пообіцяв розвиток авторитаризму і згортання демократії, але рішучіше і активніше

  •      3

Народный депутат от Партии регионов Алексей Плотников на вопрос журналистов 5 телеканала о том, каков сейчас внешний  вектор страны растерялся, и не смог четко ответить. В результате ого «объяснения» свелись к следующему:

«Никто не говорил, что мы отменили нашу евроинтеграцию и пошли в другую сторону. То, что  касается зоны свободной торговли со странами  СНГ, это совершенно другой вопрос»,  — считает регионал, о чем он заявил в эфире пятого телеканала.

«Понятно, что у нас и речи нет о развитии белорусского варианта, — утверждает он. —  Стана будет развиваться, так как и развивалась, но еще более решительно и активно».

Неплохо сказано, но заявления регионала звучат угрожающе. Ведь не для кого не секрет, что с приходом к власти Януковича и Партии регионов, страна «развивалась» в сторону  авторитаризма и сворачивания демократии. Поэтому, угроза вполне реальная.

«Что касается цивилизованного выбора, у нас, безусловно, выбор европейский, —  продолжил Плотников. — Мы европейская страна не только территориально, но и по другим признакам  мы европейская страна и мы идем в Европу», —  промямлил  он в заключение, но кроме территориальных признаков, регионал так и не смог назвать другие сходства общие и для Украины и для Европы.Народний депутат від Партії регіонів Олексій Плотніков на запитання журналістів 5 телеканалу про те, який зараз зовнішній вектор країни розгубився, і не зміг чітко відповісти. В результаті ого «пояснення» звелися до наступного:

«Ніхто не говорив, що ми скасували нашу євроінтеграцію і пішли в іншу сторону. Те, що стосується зони вільної торгівлі з країнами СНД, це зовсім інше питання », — вважає регіонал, про що він заявив в ефірі П’ятого телеканалу.

«Зрозуміло, що у нас і мови немає про розвиток білоруського варіанту, — стверджує він. — Стану буде розвиватися, так як і розвивалася, але ще більш рішуче і активно ».

Непогано сказано, але заяви регіонала звучать загрозливо. Адже не для кого не секрет, що з приходом до влади Януковича і Партії регіонів, країна «розвивалася» в бік авторитаризму і згортання демократії. Тому, загроза цілком реальна.

«Що стосується цивілізованого вибору, у нас, безумовно, вибір європейський, — продовжив Плотніков. — Ми європейська країна не тільки територіально, але й за іншими ознаками ми європейська країна і ми йдемо в Європу », — промимрив він на закінчення, але крім територіальних ознак, регіонал так і не зміг назвати інші подібності загальні і для України і для Європи.

Система Orphus

Украинские новости © 2010-2022
Копирование материалов разрешено при условии прямой гиперссылки на Украинские новости

Материалы с пометкой «имидж» публикуются на правах рекламы и ответственность за их содержание несет рекламодатель.