RSS

Украинские новости

Сколько украинцев с высокой квалификацией вынуждены горбатиться в России чернорабочимиСкільки українців з високою кваліфікацією змушені горбатитися в Росії чорноробами

  •      12

Больше всего иностранцев, получающих разрешение на работу, прибывает к нам из Узбекистана — 395 тысяч, из Таджикистана — 150 тысяч, с Украины — 105 тысяч, — пишет российское издание «Труд».

По данным Федеральной миграционной службы почти у миллиона иностранцев (983,3 тысячи человек) в конце июня было действующее разрешение на работу в России. Но лишь 10 тысяч (1,1%) имеют высокую квалификацию. Есть и специалисты среднего уровня, однако треть — неквалифицированные рабочие. В основном они приехали из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Сведения о мигрантах опубликованы в свежем докладе Росстата «Социально-экономическое положение России в январе-июле 2012 года».

Больше всего иностранцев, получающих разрешение на работу, прибывает к нам из Узбекистана — 395 тысяч. Таджикистан на втором месте — 150 тысяч, на третьем Украина — 105 тысяч человек. Статистика, понятно, не фиксирует белорусов — жителей Союзного государства.

Из стран дальнего зарубежья поток работников существенно меньше: из Китая — 76 тысяч, Турции — 22,5 тысячи, Северной Кореи — 20 тысяч. Третье место у КНДР не случайно. Власти Северной Кореи уже не одно десятилетие отбирают для организованной отправки в Россию, на наш Дальний Восток, политически и морально устойчивых граждан. Они трудятся на лесоразработках, в сельском хозяйстве, на стройках.

245 тысяч иностранцев (каждый четвертый) заняты на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах. Здесь тяжелые условия труда и не очень высокая по российским меркам зарплата.

Однако есть примеры иного рода. 40 тысяч приехавших из-за границы занимают должности руководителей учреждений, организаций, предприятий и их структурных подразделений. Еще 49 тысяч мигрантов устроились в сфере индивидуальных услуг, защиты граждан и собственности. А 68 тысяч — водители и машинисты подвижного оборудования.

Почти каждый пятый трудовой мигрант из миллиона получивших разрешение работает в Москве, каждый шестой — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Далее идут московский регион (8,8%), Краснодарский край (4,2%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (3,6%), Приморский край (2,9%). Где есть работа и где есть деньги, туда и устремляются иностранцы.Найбільше іноземців, які отримують дозвіл на роботу, прибуває до нас з Узбекистану — 395 тисяч, з Таджикистану — 150 тисяч, з України — 105 тисяч, — пише російське видання «Труд».

За даними Федеральної міграційної служби майже у мільйона іноземців (983,3 тисячі чоловік) в кінці червня було діючий дозвіл на роботу в Росії. Але лише 10 тисяч (1,1%) мають високу кваліфікацію. Є й фахівці середнього рівня, однак третина — некваліфіковані робітники. В основному вони приїхали з Узбекистану, Таджикистану, Киргизії. Відомості про мігрантів опубліковані в свіжому доповіді Росстату «Соціально-економічне становище Росії в січні-липні 2012 року».

Найбільше іноземців, які отримують дозвіл на роботу, прибуває до нас з Узбекистану — 395 тисяч. Таджикистан на другому місці — 150 тисяч, на третьому України — 105 тисяч чоловік. Статистика, зрозуміло, не фіксує білорусів — жителів Союзної держави.

З країн далекого зарубіжжя потік працівників істотно менше: з Китаю — 76 тисяч, Туреччини — 22,5 тисячі, Північної Кореї — 20 тисяч. Третє місце у КНДР не випадково. Влада Північної Кореї вже не одне десятиліття відбирають для організованої відправки в Росію, на наш Далекий Схід, політично і морально стійких громадян. Вони трудяться на лісорозробках, в сільському господарстві, на будівництвах.

245 000 іноземців (кожен четвертий) зайняті на гірничих, гірничо-капітальних, будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних роботах. Тут важкі умови праці та не дуже висока за російськими мірками зарплата.

Однак є приклади іншого роду. 40000 приїхали з-за кордону займають посади керівників установ, організацій, підприємств та їх структурних підрозділів. Ще 49 тисяч мігрантів влаштувалися в сфері індивідуальних послуг, захисту громадян і власності. А 68 тисяч — водії та машиністи рухомого обладнання.

Майже кожен п’ятий трудовий мігрант з мільйона отримали дозвіл працює в Москві, кожен шостий — в Санкт-Петербурзі і Ленінградській області. Далі йдуть московський регіон (8,8%), Краснодарський край (4,2%), Ханти-Мансійський автономний округ — Югра (3,6%), Приморський край (2,9%). Де є робота і де є гроші, туди і спрямовуються іноземці.

Система Orphus

Украинские новости © 2010-2022
Копирование материалов разрешено при условии прямой гиперссылки на Украинские новости

Материалы с пометкой «имидж» публикуются на правах рекламы и ответственность за их содержание несет рекламодатель.