RSS

Украинские новости

Тигипко пообещал 6 миллионов новых рабочих местТігіпко пообіцяв 6 мільйонів нових робочих місць

  •      4

Вице-премьер-министр Сергей Тигипко сообщил, что до 2020 года в Украине будет создано 6 миллионов новых рабочих мест. Следовательно, всего будет 20 миллионов рабочих мест.
Как отметил вице-премьер-министр, экономический кризис поставил перед большинством стран мира задачу создать больше рабочих мест. Эта проблема касается и Украины, ведь сейчас 12% граждан не имеют легальной работы.

«Есть задача создать и легализовать 6 миллионов рабочих мест до 2020 года. Это абсолютно реалистичная задача для власти», — убежден Тигипко.

По словам Сергея Тигипко, правительство улучшать инвестиционный климат, создаст условия для развития стратегических отраслей и сделает рынок труда более гибким.

Уже сейчас, по убеждению Тигипко, ситуацию меняет в лучшую уменьшение налогов с 42 до 23, в ближайшее время до 9, Таможенный кодекс, единый социальный взнос, работа с регистрации имущества и земли.

Также вице-премьер-министр отметил необходимость уменьшения давления на бизнес через различные контрольные органы.

«Создание 6 млн рабочих мест до 2020 года — это абсолютно реалистично. Посмотрите, примерно 4 млн человек работают нелегально. Количество тех, кто уехал и работает за границей, минимум 3 млн», — подытожил Тигипко.

Віце-прем’єр-міністр Сергій Тігіпко повідомив, що до 2020 року в Україні буде створено 6 мільйонів нових робочих місць. Відтак, всього буде 20 мільйонів робочих місць.

Як наголосив віце-прем’єр-міністр, економічна криза поставила перед більшістю країн світузавдання створити більше робочих місць. Ця проблема стосується й України, адже зараз 12% громадян не мають легальної роботи.

«Маємо завдання створити й легалізувати 6 мільйонів робочих місць до 2020 року. Цеабсолютно реалістичне завдання для влади», – переконаний Тігіпко.

За словами Сергія Тігіпка, уряд має покращувати інвестиційний клімат, створювати умови для розвитку стратегічних галузей і робити ринок праці більш гнучким.

Вже зараз, за переконанням Тігіпка, ситуацію змінює на краще зменшення податків з 42 до 23, найближчим часом до 9, Митний кодекс, єдиний соціальний внесок, робота з реєстрування майна та землі.

Також віце-прем’єр-міністр наголосив на необхідності зменшення тиску на бізнес через різні контрольні органи.

«Створення 6 млн робочих місць до 2020 року – це абсолютно реалістично. Подивіться, приблизно 4 млн осіб працює нелегально. Кількість тих, хто виїхав і працює за кордоном, мінімум 3 млн», – підсумував Тігіпко.

Related Images:

Система Orphus

Украинские новости © 2010-2023
Копирование материалов разрешено при условии прямой гиперссылки на Украинские новости

Материалы с пометкой «имидж» публикуются на правах рекламы и ответственность за их содержание несет рекламодатель.