RSS

Украинские новости

Закон о клевете нужен, чтобы вы не писали ерунду — СухойЗакон про наклеп потрібен, щоб ви не писали дурниці — Сухий

  •      25

Депутат от Партии регионов Ярослав Сухой в беседе с журналистами издания Deutsche Welle по поводу принятия в первом чтении Верховной Радой закона о клевете был краток: «Закон нужен, чтобы вы не писали ерунду».

Примером некачественной журналистики Сухой назвал деятельность единственного на Украине не подконтрольного властям национального телеканала ТВі. «Там одна критика властей, а коль вы говорите об объективности, нужно быть объективными ко всем», — подчеркнул депутат.

В отличие от парламентария, главный редактор ТВі Виталий Портников не сомневается в том, что власть должна агитировать за себя не выступлениями в прессе, а реальными делами. «Главная же задача журналиста — вскрывать недостатки власти и ее преступления. Только это и больше ничего», — заявил Портников на митинге в поддержку ТВі.

Цель закона об усилении ответственности за клевету — установить тотальный контроль над прессой, предупреждает журналист Александр Харченко, который возглавлял одно из крупнейших в стране информагентств УНИАН и покинул этот пост после целой серии скандалов.

«На украинские суды довесят еще одну табличку – «Департамент цензуры», а журналистов вынудят прибегать к самоцензуре из опасения преследований», — прогнозирует Харченко. Он опасается, что если общественности не удастся заблокировать принятие законопроекта, то «украинскую журналистику постигнет судьба белорусской».

Некоторые правозащитники и журналисты уверены, что криминализация клеветы позволит властям оказывать давление не только на журналистов и оппозиционных политиков, но и на всех граждан, не согласных с курсом властей. В то же время большинство экспертов подчеркивают, что властям не удастся задушить свободу слова в стране.

Шеф бюро независимых журналистских расследований «Свидомо» Егор Соболев заверил издание, что принятие скандального законопроекта едва ли повлияет на его работу. Хотя и признал, что «риски, давление властей и преследования» могут усилиться. В то же время «преследованиями и такими законами, как этот, власть только приближает свой конец», — считает Соболев.Депутат від Партії регіонів Ярослав Сухий в бесіді з журналістами видання Deutsche Welle з приводу прийняття в першому читанні Верховною Радою закону про наклеп був лаконічним: «Закон потрібен, щоб ви не писали дурниці».

Прикладом неякісної журналістики Сухий назвав діяльність єдиного на Україні не підконтрольного владі національного телеканалу ТВі. «Там одна критика влади, а коль ви говорите про об’єктивність, потрібно бути об’єктивними до всіх», — підкреслив депутат.

На відміну від парламентарія, головний редактор ТВі Віталій Портніков не сумнівається в тому, що влада повинна агітувати за себе не виступами в пресі, а реальними справами. «Головне ж завдання журналіста — викривати недоліки влади і її злочини. Тільки це і більше нічого », — заявив Портников на мітингу на підтримку ТВі.

Мета закону про посилення відповідальності за наклеп — встановити тотальний контроль над пресою, попереджає журналіст Олександр Харченко, який очолював одне з найбільших в країні інформагентств УНІАН та покинув цей пост після цілої серії скандалів.

«На українські суди довесят ще одну табличку -« Департамент цензури », а журналістів змусять вдаватися до самоцензури з побоювання переслідувань», — прогнозує Харченко. Він побоюється, що якщо громадськості не вдасться заблокувати прийняття законопроекту, то «українську журналістику спіткає доля білоруської».

Деякі правозахисники і журналісти упевнені, що криміналізація наклепу дозволить владі чинити тиск не тільки на журналістів і опозиційних політиків, але й на всіх громадян, не згодних з курсом властей. У той же час більшість експертів наголошують, що владі не вдасться задушити свободу слова в країні.

Шеф бюро незалежних журналістських розслідувань «Свідомо» Єгор Соболєв запевнив видання, що прийняття скандального законопроекту навряд чи вплине на його роботу. Хоча й визнав, що «ризики, тиск властей і переслідування» можуть підсилитися. В той же час «переслідуваннями і такими законами, як цей, влада тільки наближає свій кінець», — вважає Соболєв.

Система Orphus

Украинские новости © 2010-2022
Копирование материалов разрешено при условии прямой гиперссылки на Украинские новости

Материалы с пометкой «имидж» публикуются на правах рекламы и ответственность за их содержание несет рекламодатель.